Αξονικός - Μαγνητικός τομογράφος - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ
Διαγνωστικό Θέρμης

Το Διαγνωστικό Θέρμης εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες, επιστημονικές, διαγνωστικές μεθόδους, ενώ επικεντρώνεται στην έγκυρη και ασφαλή διάγνωση, καθώς και στην ολοκληρωμένη υποστήριξη στον τομέα της πρόληψης.

ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ

Το Διαγνωστικό Θέρμης δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προληπτικού ελέγχου και διάγνωσης.

Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του, υιοθέτησε και προώθησε τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες ιατρικές και επιστημονικές διαγνωστικές μεθόδους και αξιοποιεί τις νέες συμβατικές και διαδικτυακές τεχνολογίες ιατρικής επικοινωνίας μεταξύ ιατρών, παρόχων υγείας, ασθενών και του ευρύτερου κοινού.

Το Διαγνωστικό Θέρμης απαρτίζεται από μία ομάδα εξειδικευμένων ιατρών και στελεχών υγείας. Οι άνθρωποι της εταιρείας ξέρουν, θέλουν και μπορούν να πρσφέρουν τις υπηρεσίες τους στοχευμένα, άμεσα και αξιόπιστα.


Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο Διαγνωστικό Θέρμης, επικεντρωνόμαστε στην έγκυρη, ασφαλή διάγνωση και στην ολοκληρωμένη υποστήριξη στον τομέα της πρόληψης. Η συνεργασία μας με κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα μας καθιστά ενήμερους σχετικά με όλες τις εξελίξεις της ιατρικής έρευνας, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Με προγραμματισμένες και εξειδικευμένες επενδύσεις αναβαθμίζουμε και επεκτείνουμε τον εξοπλισμό μας. Με συνεχή εκπαίδευση βελτιώνουμε τις ικανότητες και δυνατότητες της υποστήριξης και εξυπηρέτησης μας.

Με βάση τη σωστή οργάνωση και την πολιτική ποιότητάς μας εξασφαλίζουμε την πρότυπη λειτουργία. Με εργαλεία το εξειδικευμένο προσωπικό μας και το σύγχρονο εξοπλισμό, εστιάζουμε στην ανθρώπινη και διακριτική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού, παράλληλα με την ταχεία και έγκαιρη αρωγή στο έργο της κλινικής ιατρικής. Η σταθερή συνεργασία και η εμπιστοσύνη των συναδέλφων ιατρών και του ευρύτερου κοινού, φανερώνει τη συνέπεια στους αρχικούς μας στόχους.

Η δέσμευσή μας:
εμπιστοσύνη, ποιότητα και προσωπικό ενδιαφέρον

Δέσμευση του Διαγνωστικού Θέρμης αποτελεί η εξαιρετικής ποιότητας παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υγείας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τήρηση προτύπου 9001:2015

Ποιότητα υπηρεσιών σημαίνει:

  • Αξιοπιστία: Παρέχουμε στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται αυτό που τους έχουμε υποσχεθεί με ακρίβεια και σταθερότητα.
  • Γρήγορη ανταπόκριση: Πρόθυμη και έγκαιρη εξυπηρέτηση με ταχύτητα και ευελιξία.
  • Έμπνευση εμπιστοσύνης: Η γνώση και η ευγένεια των ιατρών μας και του επιστημονικού προσωπικού μας, προσδίδει σιγουριά και εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.
  • Προσωπικό ενδιαφέρον: Ειδική ξεχωριστή μεταχείριση για κάθε άνθρωπο που μας εμπιστεύεται.
  • Παρακολούθηση και τήρηση νομοθεσίας και κανονισμών σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.