ΕΤΑΙΡΟΙ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ
διαγνωστικό θέρμης αρθρογραφία

ΕΤΑΙΡΟΙ


THERMISAPIKONISIS LTD

Έδρα: Αιγαίου 28, 1ος όροφος, διαμ/γραφ. 002, Λακατάμια, 2303, Λευκωσία, Κύπρος

ΑΦΜ: 10399044Υ

Μητρώο Εφόρου: ΗΕ 399044

Εταιρικό κεφάλαιο: 50.000€


PROMED HELLAS ΕΠΕ

Έδρα: Περιοχή «Λυγαριές», πάροδος οδού Απόλλωνος, Θεσσαλονίκη

ΑΦΜ: 801012348

Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης,

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 146934304000

Εταιρικό κεφάλαιο: 25.000€


Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Δ/νση: Δορυλαίου 53, Θεσσαλονίκη

ΑΦΜ: 100162041

Δ.Ο.Υ.: ΣΤ΄Θεσσαλονίκης,

Εταιρικό κεφάλαιο: 5.200€


Παναγιώτα Σιούλα

Δ/νση: Ταγαράδες Θεσσαλονίκης,

ΑΦΜ: 067837390

Δ.Ο.Υ.: ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης,

Εταιρικό κεφάλαιο: 12.500€


Πολυξένη Σορολόπη

Δ/νση: Διονυσίου Σολωμού 4, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης

ΑΦΜ: 053232285

Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης,

Εταιρικό κεφάλαιο: 12.300€