Μαγνητική τομογραφία καρδιάς - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ
μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Τι είναι

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς είναι μια εξειδικευμένη ιατρική απεικονιστική μέθοδος για την μη επεμβατική αξιολόγηση της μορφολογίας και της λειτουργίας της καρδιάς. Χρησιμοποιεί μαγνητικά κύματα υπό ηλεκτροκαρδιογραφικό συντονισμό για την παραγωγή υψηλής ευκρίνειας στατικών, αλλά και δυναμικών εικόνων της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων αυτής, χωρίς τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας. Με βάση τις εικόνες αυτές μπορεί να πραγματοποιηθεί με υψηλή αξιοπιστία η διάγνωση και να σχεδιαστεί λεπτομερώς η θεραπεία των περισσοτέρων παθήσεων της καρδιάς.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς αποτελεί σήμερα την αποκλειστική μη επεμβατική μέθοδο διάγνωσης της μυοκαρδίτιδας, οξείας και χρόνιας. Πέρα από τη μυοκαρδίτιδα ενδείκνυται και συμβάλλει σημαντικά στη διερεύνηση και διάγνωση:

 • της ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας,
 • των διηθητικών μυοκαρδιοπαθειών, 
 • των συγγενών αλλά και των επίκτητων μυοκαρδιοπαθειών μη ισχαιμικής αιτιολογίας,
 • της καρδιακής ανεπάρκειας
 • της αρτηριακής και πνευμονικής υπέρτασης,
 • των παθήσεων του περικαρδίου,
 • των καρδιακών βαλβιδοπαθειών,
 • του μυοκαρδιακού φορτίου σιδήρου στις αιμοσφαιρινοπάθειες,
 • των καρδιακών μαζών,
 • των συγγενών ανωμαλιών της καρδιάς,
 • των ανωμαλιών των στεφανιαίων αγγείων,
 • των παθήσεων των μεγάλων αγγείων,
 • του μετεγχειρητικού αποτελέσματος μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς ενδείκνυται ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν κάποιο γνωστό καρδιολογικό πρόβλημα, αλλά διατηρούν ορισμένες ανησυχίες για την καλή υγεία της καρδιάς τους, του πιο σημαντικού οργάνου του ανθρωπίνου σώματος, δεδομένης της μη χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Πώς διενεργείται η μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Η εξέταση διαρκεί περίπου 40-45 λεπτά. Κατά τη διάρκειά της ο ασθενής βρίσκεται ξαπλωμένος σε ύπτια θέση στο τραπέζι του μαγνητικού τομογράφου, ακούγοντας μουσική της αρεσκείας του, ενώ βρίσκεται σε συνεχή οπτικοακουστική επικοινωνία με τον τεχνολόγο του μαγνητικού τομογράφου για οτιδήποτε χρειαστεί. Μερικές φορές θα του ζητηθεί να κρατήσει την αναπνοή του για λίγα δευτερόλεπτα κατόπιν σαφών οδηγιών του τεχνολόγου, για τη μέγιστη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παραγόμενων εικόνων της καρδιάς. Στον βραχίονα του ασθενή τοποθετείται φλεβοκαθετήρας για τη χορήγηση του σκιαγραφικού μέσου, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την λεπτομερέστερη απεικόνιση της ανατομίας, αλλά και των ενδεχόμενων παθολογικών ευρημάτων της καρδιάς.

Πλεονεκτήματα της μαγνητικής καρδιάς

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς διαθέτει σήμερα πολλά και αδιαμφισβήτητα σημαντικά πλεονεκτήματα, που την καθιστούν ένα ιδιαίτερα ισχυρό, διαγνωστικό και προγνωστικό εργαλείο στον τομέα της σύγχρονης καρδιολογίας. Ορισμένα από αυτά είναι τα εξής:

 • μη επεμβατική,
 • απόλυτα ασφαλής και ακίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό, δεδομένης της μη χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας,
 • υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση της ανατομίας της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων αυτής, ανώτερης συγκριτικά με τις υπόλοιπες διαθέσιμες απεικονιστικές μεθόδους,
 • λεπτομερέστερη μελέτη της μορφολογίας και της λειτουργίας της καρδιάς, ανώτερης των υπολοίπων διαθέσιμων μεθόδων,
 • δυνατότητα διερεύνησης και διάγνωσης της πλειοψηφίας των καρδιακών παθήσεων, συγγενών και επίκτητων,
 • συμπληρωματική και ιδιαίτερα πολύτιμη στις περιπτώσεις που ενδείκνυται κάποια άλλη διαγνωστική μέθοδος,
 • ιδανική ακόμα και στην περίπτωση του προληπτικού ελέγχου των καρδιακών παθήσεων,
 • οικονομική κάλυψη της εξέτασης από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα.

Όσο για τους περιορισμούς της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς είναι αυτοί που ισχύουν για οποιαδήποτε εξέταση με τον μαγνητικό τομογράφο.