Πολυπαραμετρική Τομογραφία Προστάτη - Διαγνωστικό Θέρμης

Πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη: «Όπλο» κατά του καρκίνου του προστάτη

Ένα πολύτιμο εργαλείο στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, του συχνότερου ανδρικού καρκίνου, έχουν στη διάθεσή τους τα τελευταία χρόνια οι γιατροί, που ακούει στο όνομα πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη

Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη είναι μια απεικονιστική εξέταση που προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ανατομία και τη λειτουργία του αδένα, εντοπίζει με ακρίβεια τις ύποπτες για καρκίνο εστίες, γίνεται ο οδηγός για τη βιοψία, αλλά και για την απόφαση διενέργειας επαναληπτικής βιοψίας, αποτελεί μέσο για τη σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη, για την παρακολούθηση τυχόν κακοήθειας στη συνέχεια και την ανίχνευση τοπικής υποτροπής, ενώ βοηθά και στον σχεδιασμό της κατάλληλης θεραπείας.

Πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη και οφέλη

Μάλιστα, όταν αποφασιστεί η διορθική βιοψία, περιορίζει το πεδίο διερεύνησης του προστάτη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ακρίβεια και περιορίζοντας τον επώδυνο χαρακτήρα της διαδικασίας. Μέχρι πριν από λίγο καιρό η τελική διάγνωση του καρκίνου του προστάτη περνούσε μόνο από τη διορθική βιοψία, στην οποία οδηγούσαν η εξέταση PSA και η δακτυλική εξέταση. Πλέον στη «φαρέτρα» των διαγνωστικών εργαλείων μπαίνει και η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη, που έχει αναδειχθεί στην ακριβέστερη τεχνική διάγνωσης, εντοπισμού, σταδιοποίησης και παρακολούθησης ασθενών με καρκίνο του προστάτη. ¨

Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω εξέταση δεν αντικαθιστά για την ώρα τη διορθική βιοψία, κάτι που με την εξέλιξη των μαγνητικών τομογράφων μπορεί να γίνει στο μέλλον, αλλά συμβάλει τα μέγιστα στον ακριβέστερο εντοπισμό του καρκίνου και τη χαρτογράφησή του. Μάλιστα, σκόπιμο είναι να προηγείται της βιοψίας, ώστε να την καθιστά περισσότερο στοχευμένη. Ειδικά στις περιπτώσεις που η ύποπτη εστία είναι μικρή ή βρίσκεται στη πρόσθια επιφάνεια του προστάτη, η πολυπαραμετρική τομογραφία είναι πολύτιμη. 

Η εξέταση αυτή είναι χρήσιμη και λόγω της σημασίας του αρνητικού προγνωστικού της χαρακτήρα, αν και δεν σημαίνει πάντα ότι ο μη εντοπισμός ύποπτης εστίας δηλώνει και την απουσία της. Σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερα ακριβής στον εντοπισμό της εστίας ή των εστιών κακοήθειας, αποτελώντας πυξίδα για τη διορθική βιοψία, που δεν χρειάζεται να επεκταθεί σε πολλά σημεία του αδένα, αλλά επικεντρώνεται σε συγκεκριμένη περιοχή, περιορίζοντας την ταλαιπωρία του ασθενή. Παράλληλα, μειώνει το ενδεχόμενο επιπλοκών κατά την ιστολογική εξέταση. 
Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία  προστάτη διαρκεί περί τη μισή ώρα και είναι ανώδυνη, ενώ δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία από τον ασθενή, πέρα από να είναι νηστικός για κάποιες ώρες πριν τη διενέργειά της.

Συμβολή στη θεραπεία

Η ακρίβεια της διάγνωσης στην οποία οδηγεί η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη, η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 97%, επιτρέπει στον γιατρό να σχεδιάσει με μεγαλύτερη ευχέρεια την θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου του προστάτη. Επίσης, μπορεί να γίνει οδηγός και για τη διενέργεια μιας ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής, βοηθώντας στον σχεδιασμό του χειρουργείου και ακολούθως στην αποτελεσματικότερη αφαίρεση του προστάτη. Μάλιστα, μπορεί να συμβάλει και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας θεραπευτικής προσέγγισης.Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη περιλαμβάνεται στα διαγνωστικά εργαλεία του Διαγνωστικού Θέρμης, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και εμπλουτίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του.