ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ
διαγνωστικό θέρμης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επωνυμία: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακρ. Τιτλος: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ Ι.Κ.Ε.

Α.Φ.Μ.: 801221392

Δ.Ο.Υ.: Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/νση: Καραολή 17 & Κολοκοτρώνη, Θέρμη

Αριθμός ΓΕΜΗ: 152068104000