Αιματολογικό - Μικροβιολογικό - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ
διαγνωστικό θέρμης αιματολογικό μικροβιολογικό

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

  • Αιματολογικές
  • Μικροβιολογικές
  • Βιοχημικές
  • Ορμονολογικές
  • Ανοσολογικές
  • Ούρων