Αξονικής Τομογραφίας - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ
διαγνωστικό θέρμης αξονική τομογραφία

ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

 • Αναίμακτη Αξονική Στεφανιογραφία
 • Αξονική Πυελογραφία
 • Αξονική Κολονοσκόπηση
 • Ολοσωματική Αξονική Αγγειογραφία για Tavi
 • Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου
 • Αξονική Τομογραφία Τραχήλου
 • Αξονική Τομογραφία Σπλαχνικού Κρανίου
 • Αξονική Τομογραφία Θώρακος-μεσοθωράκιου
 • Αξονική Τομογραφία άνω – κάτω Κοιλίας Και Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου
 • Αξονική Τομογραφία Μυοσκελετικού Συστήματος
 • Αξονική Τομογραφία Σπονδυλικής Στήλης
 • Αξονική Αγγειογραφία Ενδοκράνιων Αγγείων
 • Αξονική Αγγειογραφία Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών
 • Αξονική Αγγειογραφία Πνευμόνων
 • Αξονική Αγγειογραφία Θωρακικής Αορτής
 • Αξονική Αγγειογραφία Σπληνο-πυλαίου Άξονα
 • Αξονική Αγγειογραφία Κοιλιακής Αορτής
 • Αξονική Αγγειογραφία Λαγόνιων και Αρτηριών κάτω άκρων
 • Αξονική Αγγειογραφία Αρτηριών άνω άκρων