Αξονικής Τομογραφίας - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ
διαγνωστικό θέρμης αξονική τομογραφία

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (64-Row MDCT)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Αναίμακτη Αξονική Στεφανιογραφία
 • Αξονική Πυελογραφία (Ουρογραφία)
 • Αξονική Αγγειογραφία (CTA) Ενδοκράνιων Αγγείων
 • Αξονική Αγγειογραφία (CTA) Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών
 • Αξονική Αγγειογραφία (CTA) Πνευμόνων
 • Αξονική Αγγειογραφία (CTA) Θωρακικής Αορτής
 • Αξονική Αγγειογραφία Αγγείων Εξόδου Θωρακικού Στομίου
 • Αξονική Αγγειογραφία Σπληνο-πυλαίου Άξονα
 • Αξονική Αγγειογραφία (CTA) Κοιλιακής Αορτής
 • Αξονική Αγγειογραφία (CTA) Λαγόνιων και Αρτηριών Κάτω Άκρων
 • Αξονική Αγγειογραφία (CTA) Αρτηριών Άνω Άκρων
 • Εικονική Βρογχοσκόπηση (virtual bronchoscopy)

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου
 • Αξονική Τομογραφία Σπλαχνικού Κρανίου
 • Αξονική Τομογραφία Λιθοειδών Βάσεως Κρανίου – δομών Ωτός HR (υψηλής ευκρίνειας)
 • Αξονική Τομογραφία  Υποφύσεως – Τουρκικού εφιππίου
 • Αξονική Τομογραφία Τραχήλου
 • Αξονική Τομογραφία Θώρακος – Μεσοθωράκιου
 • Αξονική Τομογραφία Θώρακος HR (υψηλής ευκρίνειας)
 • Αξονική Τομογραφία Άνω – Κάτω Κοιλίας και Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου
 • Αξονική Τομογραφία Μυοσκελετικού Συστήματος (αρθρώσεων, περιφερειακού μυοσκελετικού)
 • Αξονική Τομογραφία Σπονδυλικής Στήλης (ΑΜΣΣ, ΘΜΣΣ, ΟΜΣΣ)
 • Αξονική Τομογραφία χαμηλής δόσης προληπτικής εξέτασης (screening) Θώρακα και Νεφρών-Ουρητήρων-Κύστεως