Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας - Dexa - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ
μέτρηση οστικής πυκνότητας

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ – DEXA

  • Οσφυϊκής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης (ΟΜΣΣ) προσθοπίσθια
  • Οσφυϊκής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης (ΟΜΣΣ) πλαγία
  • Ισχίου (αυχένας μηριαίου)
  • Μεταλλικής προσθέσεως αρθροπλαστικής