Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας - Διαγνωστικό Θέρμης
μαγνητική τομογραφία

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

 • Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς
 • Μαγνητική Μαστογραφία
 • Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη
 • Μαγνητική Φασματοσκοπία- Diffusion-Perfusion Προστάτη-Πολυπαραμετρική
 • Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου
 • Μαγνητική Φασματοσκοπία- Diffusion-Perfusion Εγκεφάλου
 • Μαγνητική Πυελογραφία
 • Μαγνητική Τομογραφία άνω – κάτω Κοιλίας και Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου
 • Μαγνητική Τομογραφία Επινεφριδίων
 • Μαγνητική Τομογραφία Ορθού
 • Μαγνητική Τομογραφία Οσχέου-Πέους
 • Μαγνητική Τομογραφία Μυοσκελετικού Συστήματος
 • Χαρτογράφηση Χόνδρου
 • Μαγνητική Τομογραφία Σπονδυλικής Στήλης
 • Μαγνητική Τομογραφία Υποθαλάμου-Υποφύσεως
 • Μαγνητική Τομογραφία Τραχήλου
 • Μαγνητική Τομογραφία Σπλαχνικού Κρανίου
 • Μαγνητική Τομογραφία Λιθοειδών
 • Μαγνητική Τομογραφία Οφθαλμικών Κογχών
 • Μαγνητική Τομογραφία Μεσοθωράκιου
 • Μαγνητική Αγγειογραφία Ενδοκράνιων Αγγείων
 • Μαγνητική Φλεβογραφία Εγκεφάλου
 • Μαγνητική Αγγειογραφία Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών
 • Μαγνητική Αγγειογραφία Πνευμόνων
 • Μαγνητική Αγγειογραφία Θωρακικής Αορτής
 • Μαγνητική Αγγειογραφία (και Φλεβογραφία) άνω άκρων
 • Μαγνητική Αγγειογραφία (και Φλεβογραφία) Λαγόνιων και κάτω άκρων
 • Μαγνητική Αγγειογραφία Νεφρικών Αρτηριών
 • Μαγνητική Αγγειογραφία Κοιλιακής Αορτής
 • Μαγνητική Αγγειογραφία Σπληνο-πυλαίου Άξονα