Υπερήχων - Triplex - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ
διαγνωστικό θέρμης triplex

ΥΠΕΡΗΧΩΝ
TRIPLEX

 • Εξετάσεις Γενικών Υπερήχων
  1. Υπερηχογράφημα Μαστού
  2. Υπερηχογράφημα Τραχήλου
  3. Υπερηχογράφημα Οφθαλμικών Κογχών
  4. Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς Αδένα
  5. Υπερηχογράφημα Δεξιού Υποχόνδριου
  6. Υπερηχογράφημα άνω – κάτω Κοιλίας
  7. Υπερηχογράφημα Ουροποιητικού Συστήματος
  8. Υπερηχογράφημα έσω Γεννητικών Οργάνων
  9. Υπερηχογράφημα Οσχέου
  10. Υπερηχογράφημα Πέους
 • Εξετάσεις Υπερήχων (Triplex) Αγγείων
  1. Triplex Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών
  2. Triplex Κοιλιακής Αορτής και Λαγόνιων Αρτηριών
  3. Triplex Σπληνο-πυλαίου Άξονα
  4. Triplex Αρτηριών και Φλεβών άνω άκρων
  5. Triplex Αρτηριών και Φλεβών κάτω άκρων
  6. Triplex Νεφρικών Αγγείων
 • Παιδιατρικοί Υπέρηχοι
  1. Υπερηχογράφημα Τραχήλου
  2. Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς Αδένα
  3. Υπερηχογράφημα άνω – κάτω Κοιλίας
  4. Υπερηχογράφημα Ουροποιητικού Συστήματος
  5. Υπερηχογράφημα Έσω Γεννητικών Οργάνων
  6. Υπερηχογράφημα Οσχέου
  7. Υπερηχογράφημα Πεπτικού Συστήματος
  8. Υπερηχογράφημα Ισχίων