Υπερήχων - Triplex - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ
διαγνωστικό θέρμης triplex

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ – TRIPLEX

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

 • Υπερηχογράφημα Μαστών
 • Υπερηχογράφημα Τραχήλου
 • Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς Αδένα
 • Υπερηχογράφημα Δεξιού Υποχόνδριου
 • Υπερηχογράφημα Άνω – Κάτω Κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα Μαλακών Μορίων
 • Υπερηχογράφημα Ουροποιητικού Συστήματος
 • Υπερηχογράφημα έσω Γεννητικών Οργάνων (διακοιλιακό)
 • Υπερηχογράφημα Νεφρών
 • Υπερηχογράφημα Προστάτη (διακοιλιακό)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (TRIPLEX) ΑΓΓΕΙΩΝ

 • Triplex Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών
 • Triplex Κοιλιακής Αορτής και Λαγόνιων Αρτηριών
 • Triplex Σπληνο-πυλαίου Άξονα
 • Triplex Αρτηριών και Φλεβών ¨Άνω άκρων
 • Triplex Αρτηριών και Φλεβών Κάτω άκρων
 • Triplex Νεφρικών Αγγείων
 • Triplex Οσχέου

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ

 • Υπερηχογράφημα Τραχήλου
 • Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς Αδένα
 • Υπερηχογράφημα Άνω – Κάτω Κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα Ουροποιητικού Συστήματος
 • Υπερηχογράφημα Έσω Γεννητικών Οργάνων (διακοιλιακό)
 • Triplex Οσχέου