Ψηφιακής Ακτινογραφίας - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ
διαγνωστικό θέρμης ψηφιακή ακτινογραφία

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στο Διαγνωστικό Θέρμης διενεργούνται εξετάσεις ψηφιακής ακτινογραφίας πάσης φύσεως, υψηλής ευκρίνειας και χαμηλότερης δόσης ακτινοβολίας από τις αναλογικές, για εγκυρότερη διάγνωση, με σεβασμό στην ακτινική επιβάρυνση.