Ψηφιακής Ακτινογραφίας - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ
διαγνωστικό θέρμης ψηφιακή ακτινογραφία

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στο Διαγνωστικό Θέρμης διενεργούνται εξετάσεις ψηφιακής ακτινογραφίας πάσης φύσεως, υψηλής ευκρίνειας και χαμηλότερης ακτινοβολίας από τις αναλογικές για εγκυρότερη διάγνωση.